ร้านดอกไม้ สุรินทร์

Posted on: กรกฎาคม 19, 2015, by :

รูปดอกเข็ม (salverform, hypocrateriform)     กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกเป็นหลอดยาวและแฉกกลีบดอกแผ่กว้าง

รูปกรวย (funnelform), รูปแตร (infundibular), รูปลำโพง (infundibuliform) กลีบดอกที่ปลายหลอดกลีบดอกเปิดกว้างคล้ายกรวย แตรหรือลำโพง

รูปหลอด (tubular)      กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกเป็นหลอดยาวและแคบ

รูปลิ้น (ligulate, tongue-shaped) กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกเป็นหลอดสั้นๆและแฉกกลีบดอกแผ่ออกด้านเดียว

รูปปากเปิด (bilabiate) กลีบดอกที่มีแฉกกลีบดอกแยกออกเป็นสองส่วน

รูปปากปิด (personate)            กลีบดอกที่มีลักษณะคล้ายรูปปากเปิด แต่หลอดกลีบดอกกว้างกว่า

รูปกระเปาะทรงกระบอก (foxgloveform) กลีบดอกที่มีหลอดกลีบดอกพองคล้ายกระเปาะรูปทรงกระบอกและแฉกกลีบดอกแผ่กว้าง

รูปดอกถั่ว (papilionaceous)   กลีบดอกแต่ละกลีบมีรูปร่างแตกต่างกันได้แก่ กลีบกลาง (standard, banner) เป็นกลีบนอกสุดและใหญ่ที่สุดหุ้มกลีบอื่นไว้ขณะดอกตูม กลีบคู่