เว็บไซต์ของร้าน

Posted on: ตุลาคม 26, 2018, by :
รวมไปถึงทำเว็บไซต์ของร้าน อาจเกิดการผิดพลาดในการสะกดได้ถ้าชื่อร้านของคุณเป็นชื่อที่สะกดและออกเสียงยาก อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ภายหลัง ยกตัวอย่างเช่น ร้านเบเกอรี่สุดน่ารักที่ชื่อว่า พอใจ  ร้านอาหารชื่อดังที่ใช้ชื่อว่า ครัวดอกไม้    ตัวอย่างการตั้งชื่อร้านที่ อ่านง่าย และไม่ยาวจนเกินไป

ทดลองอ่านออกเสียง หรือพิจารณาแบบอักษรดู

  • ภายใต้ความล้มเหลวของแนวคิดเรื่องการแตกต่างระหว่าง “เมือง” กับ “บ้าน” และ/หรือ “ป่า”โดยเมืองคือพื้นที่ซึ่งมีระเบียบแสดงออกด้วยมารยาท อาชญาสิทธิ์ ภาษา การแต่งกายและศาสนา ในขณะที่บ้าน (ชนบท-ผู้เขียน) คือพื้นที่ซึ่งขาดระเบียบและถูกครอบงำด้วยผี
  • พัฒนา สังคมชนบทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ไม่ใช่ทั้งสังคมสมัยใหม่หรือสังคมแบบดั้งเดิม
  • ในเรื่องแนวคิดแบบคู่ตรงข้าม ได้ให้คำอธิบายที่น่าสนใจว่า คนไทยที่เป็นชนชั้นสูงในสมัยโบราณไม่ได้มีความนิยมชมชื่นชนบทและมีความคิดแบบคู่ตรงข้ามในการอธิบายความ

เพิ่งปรากฏในเมืองไทยหลังรัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2เมื่อเชื่อมโยงมาสู่การศึกษาสังคมชนบทอีสานในปัจจุบัน

เสมือนว่าพวกเขาเป็นลูกค้าจริงๆ

  • ไม่เป็นสิริมงคลอาจทำให้ลูกค้าเลือกที่จะไม่เข้าร้านก็คุณเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นหาชื่อ รับทรัพย์กันไปล้นๆ โดยมีเทคนิคง่ายๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ ตั้งด้วยคำลามก สองแง่สองง่าม ลองคิดถึงตัวคุณเองดูสิคะว่า ถ้าหากคุณเดินผ่านร้านหรือกิจการนั้นๆ แล้วเห็นชื่อ ที่มีความหมายลามกๆ คุณจะรู้สึกยังไง แน่นอนค่ะว่า
  • อยากขายอะไหล่รถยนต์ชื่อร้านอะไรดีค่ะ  อีกเหตุผลของการตั้งชื่อร้านให้สะกดง่าย ออกเสียงไม่ยาก คือเวลาไปทำธุรกรรม ทำเอกสารติดต่องานการเซ็นสัญญาต่าง ๆ