ปัญหาได้ทันก่อนที่จะสายเกินไป  คำผวน ไม่ใช้คำที่เป็นภาษ […]