ช่อกระจุกซ้อนผสม (pleiochasium)               ช่อดอกแบบ […]